Dikjarazzjoni tal-Aċċessibbiltà

Din id-dikjarazzjoni tapplika għas-sit elettroniku Anzjanità Attiva li jaqa taħt ir-responsabilta’ tad-dipartiment Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità (AACC) u ġiet aġġornata l-aħħar f’Mejju 2021.


Status ta’ Konformità

AACC huwa impenjat li jagħmel is-servizzi online tiegħu aċċessibbli għal kulħadd. Għandna bażi ta’ utenti nazzjonali u globali u huma ddedikati biex intejbu kontinwament l-aċċessibilità tas-servizzi tagħna b’enfasi fuq ir-rekwiżiti kontra d-diskriminazzjoni tal-Att dwar l-Opportunitajiet Indaqs għal Persuni b’Diżabilità tal-2000 (EOA).


Proċess ta’ Konformità

Is-sit elettroniku huwa mfassal biex jaħdem ma’ Internet Explorer 11 (billi juża l-aħħar verżjoni ta’ Silverlight) u l-iktar żewġ verżjonijiet reċenti tal-brawżers Firefox u Chrome.

Bħala parti minn dan l-isforz, AACC jaderixxi mal-istandards ta’ aċċessibiltà EN310549 u l-linji gwida WCAG2.0. Ir-riżorsi u l-prodotti onlajn tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll programmatikament għall-konformità mal-linji gwida tad-WCAG 2.0 Livell AA. Is-sit elettroniku Anzjanità Attiva b’mod partikolari huwa mfassal biex jaħdem tajjeb u jkun aċċessibbli meta jkun aċċessat bi prodotti ta’ ħardwer u softwer aġġornati kif xieraq.

Filwaqt li jirrikonoxxi wkoll l-aderenza mal-istandards u l-linji gwida, waħdu ma jistax jiżgura li prodott ikun aċċessibbli. Għalhekk, AACC jwettaq ukoll evalwazzjonijiet tal-użabilità b’kollaborazzjoni ma’ persuni b’diżabilità, sabiex jiġbor ir-reazzjonijiet meħtieġa. Aħna nagħmlu ħilitna biex nimplimentaw aċċessibilità għal kanali ta’ informazzjoni li huma pprovduti permezz ta’ pjattaformi ta’ partijiet terzi kull fejn possibbli, bħal pereżempju l-paġni tal-Facebook tagħna.


Miżuri ta’ Aċċessibbiltà

Is-sit elettroniku Anzjanità Attiva ma jużax widgets tat-tipa, tal-ingrandiment u tal-modifika tal-kulur. Dan għaliex nemmnu li din il-funzjonalità hija diġà integrata fil-biċċa l-kbira tal-brawżers tas-siti jew hija disponibbli permezz ta’ add-ons u plugins differenti li utenti differenti huma liberi li jippersonalizzaw għall-bżonnijiet tagħhom. Bħala riżultat ta’ dan, dawn il-klassifikazzjonijiet tal-utenti arbitrarji huma disponibbli għal biċċa l-kbira tas-siti eletrroniċi, mhux biss għal dik tal-Fondazzjoni. Sabiex nippermettu dan il-livell ta’ adattament, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-kompatibilità ma’ dawn il-modifiki tal-utent.

Bħala parti minn u flimkien mal-linji gwida msemmija hawn fuq, is-sit elettroniku Anzjanità Attiva jimplimenta l-karatteristiċi ta’ aċċessibiltà li ġejjin:

  • Tinżamm ġerarkija konsistenti tal-Intestatura HTML u tqassim tal-informazzjoni f’paġni tas-sit differenti
  • Il-kontenut tal-informazzjoni huwa organizzat fil-listi tal-HTML kull fejn applikabbli
  • Skjerat enfasi fuq il-link li tenfasizza l-iskript sabiex tipprovdi ħjiel viżiv għall-utenti esklussivi tat-tastiera
  • Żid it-titlu tal-immaġni, l-alt tag u d-didaskalija kull fejn din l-informazzjoni tkun rilevanti u utli.
  • Jiġi massimizzat il-kuntrast tal-kulur għat-test fejn applikabbli
  • It-test tal-link attwali huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utent fejn il-link tindika
  • Jimplimentaw il-links esterni kollha sabiex jiftħu f’tabs ġodda tal-brawżer


Kontenut mhux aċċessibbli

AACC mhux konxju ta’ kontenut speċifiku mhux aċċessibbli jew kwistjonijiet ta’ aċċessibbiltà fuq is-sit elettroniku tiegħu. Jekk tidentifika tali kontenut, ġentilment għarrafna permezz tad-dettalji ta’ kuntatt provduti hawn taħt. Jekk jinqala’ każ bħal dan, l-għan tal-AACC huwa li jinħoloq Pjan Direzzjonali dwar ir-Rimedjazzjoni tal-Aċċessibbiltà (ARR). L-ARR jiddeskrivi l-passi meħtieġa biex jgħin fl-identifikazzjoni ta’ kwistjoni ta’ aċċessibilità u biex il-prodott ikun konformi ma’ l-EOA, inkluża l-iskeda antiċipata għat-tlestija ta’ dan l-għan. Jekk tidentifika kontenut bħal dan, ġentilment għidilna permezz tad-dettalji ta’ kuntatt mogħtija hawn taħt.


Rispons u Dettalji tal-Kuntatt

Inevitabbilment, mhux dejjem inwassluha aħjar, aktar ma jkollna servizzi u riżorsi fuq l-internet, iktar ikun hemm ċans li nitilfu xi problemi imma nibqgħu impenjati li nindirizzaw kwalunkwe kwistjoni ta’ aċċess fil-pront. U dan huwa fejn nixtiequ l-għajnuna tiegħek. Jekk tiltaqa’ ma’ xi diffikultajiet biex taċċessa is-sit elettroniku tagħna, jew ikollok problemi billi tuża kwalunkwe aspett tas-sit, nixtiquk tinfurmana.

Tista’ tibgħat email lil aacc-services@gov.mt jew permezz tal-formola ikkuntattjana fuq is-sit elettroniku tagħna


Proċedura ta’ infurzar​

L-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni (MCA) hija l-entità responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta ’Ottubru 2016 dwar l-aċċessibilità tas-siti elettroniċi​ u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku. Jekk il-mistoqsija tiegħek relatata mal-aċċessibilità tal-ICT ma tiġix indirizzata fil-limiti ta’ żmien stabbiliti fi ħdan l-ARR jew jekk tixtieq tressaq ilment formali, tista’ tagħmel hekk billi tikkuntattja lill-MCA fuq 21336840 jew billi timla l-formola tal-ilment online fuq https://www.mca.org.mt/accessibilitycomplaint.