Is-Servizz ta' Day Clinic

Il-Day Clinic għandha l-għan li tipprovdi servizzi għar-residenti fil-Faċilità tal-kura fit-tul ta’ San Vinċenz de Paul, li normalment huma pprovduti bħala servizz ta’ pazjent barra minn sptarijiet oħra. Servizzi bħal dawn jinkludu l-Kliniki Oftalmiċi, Psikjatriċi, Ġinekoloġiċi, Dermatoloġiċi, Vaskulari u tal-Pace Maker. Il-Flebotomija u s-Servizz ECG huma pprovduti mill-Klinika ta’ Matul il-Jum kif ukoll mill-Klinika Speċjalizzata 1 (Kamra tat-Trattament), kif ukoll mill-Kliniki tar-Respite u tad-Dħul minn qabel Il-Day Clinic isservi wkoll bħala Staging Unit mill-Bank Nazzjonali tad-Demm. Dawn is-servizzi jiżguraw approċċ aktar olistiku għar-residenti tagħna. Minbarra servizzi lir-residenti tagħna, il-klinika ta’ matul il-ġurnata taħseb ukoll għas-saħħa u l-benesseri tal-impjegati.

Servizzi ta' Portering

It-Taqsima tal-Portering fl-SVP għandha l-għan li ttejjeb il-kwalità tas-servizz mogħti lill-anzjani billi tappoġġja l-istaff tal-SVP waqt li tieħu ħsieb ir-residenti. It-Taqsima hija mmexxija minn numru ta’ impjegati u huma prinċipalment involuti fl-iskorta ta’ residenti / klijenti għal kliniċi għal servizz partikolari kif jista’ jkun meħtieġ. Is-sezzjoni tal-Portering tgħin kemm lir-residenti tal-SVP kif ukoll lill-klijenti esterni biex jagħmlu użu mid-diversi kliniċi disponibbli fl-SVP.

Servizzi ta’ Ħidma Soċjali

Is-servizz jiffoka fuq il-ħtiġijiet psiko-soċjali tal-klijenti tagħna filwaqt li nassiguraw il-benesseri tagħhom. Il-ħaddiem soċjali jservi bħala punt ta’ referenza għall-klijenti u l-carers tagħhom u jgħinhom jadattaw għall-ambjent il-ġdid. Il-ħaddiem soċjali jidentifika problemi ta’ natura psiko-soċjali ffaċċjati minn klijenti b’mod indipendenti jew flimkien mal-familji tagħhom, jimmotivahom biex ilaħħqu mal-problemi soċjali tagħhom filwaqt li jkomplu jgħixu ħajja attiva u indipendenti.