Kura Medika

Il-Faċilità ta’ Kura fit-Tul ta’ San Vinċenz de Paul toffri servizz mediku ta’ 24 siegħa minn tim ta’ tobba u Speċjalisti Residenti (Ġerjatrija) taħt il-gwida tal-Konsulent Ġerjatriċi rispettivi tagħhom. Valutazzjonijiet u interventi mediċi ta‘ rutina jitwettqu f’SVP-LTC u l-biċċa l-kbira tal-problemi mediċi normalment jiġu ttrattati internament. It-tim mediku ikun assistit ukoll minn konsulent psiko-ġerjatriku li pprovda servizz ta’ konsultazzjoni fil-Faċilità SVP-LTC. Problemi mediċi kirurġiċi, ortopediċi u kkumplikati huma normalment riferuti lil sptarijiet oħra għal aktar interventi speċjalizzati.

Kura tal-Infermiera​

SVP jipprovdi l-preżenza ta’ Infermiera fis-swali kollha fuq bażi ta’ 24/7. Ir-rwol aħħari huwa li jinżammu standards għoljin ta’ kwalità ta’ kura u tiggwida lill-Ħaddiema kollha fil-Kura tas-Saħħa taħt ir-responsabbiltà tagħhom fil-qadi ta’ dmirijiethom. Is-swali kollha huma ġestiti minn Charge Nurse u Deputat Charge Nurse li għandhom ir-responsabbiltà li jiżguraw li jinżammu l-istandards.

Unità ta' Speċjalizzazzjoni tal-Infermiera

L-Unità ta’ Speċjalità​ tal-Infermiera tinkludi tim impenjat ta’ professjonisti tas-saħħa ddedikati u mħarrġa kull wieħed bi speċjalizzazzjonijiet individwali. Huwa ċentru ta’ eċċellenza fil-provvista ta’ kura ta’ kwalità effettiva u effiċjenti, kronika u akuta ċċentrata fuq il-pazjent.

Ir-rwol tagħna jinvolvi li nagħtu prova ta’ valutazzjoni f’waqtha, kosteffikaċi u firxa wiesgħa ta’ interventi lill-pazjenti, li nipprovdu servizz kliniku, verifika, riċerka, taħriġ u edukazzjoni tal-ħaddiem, appoġġ biex nagħtu s-setgħa lill-infermiera u professjonisti oħra tal-kura tas-saħħa biex jagħtu kura effettiva bbażata fuq pazjenti. Tinkludi wkoll l-ipproċessar tad-dejta statistika, l-akkwist u d-distribuzzjoni tat-tagħmir u t-titjib tas-servizzi eżistenti u l-projezzjonijiet ġodda, fi ħdan qafas kollaborattiv ta’ kura multidixxiplinarja.

IS-SERVIZZI JINKLUDU

  • Infermier Nutrizzjonali Kliniku
  • Infermiera tal-Kontinenza
  • Infermiera Prattika tad-Dimenzja
  • Infermier tal-Vijabilità tat-Tessuti
  • Infermier għall-Kontroll tal-Infezzjoni

Dental Geriatric Clinic

Is-servizzi dentali fl-SVP huma pprovduti fil-Ġerjatrika Dental Teaching Unit, immexxija b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta. Is-servizz huwa pprovdut minn taħlita ta’ professjonisti, li jvarjaw minn dentisti sa iġjenisti dentali u tekniċi dentali biex joffru servizz komprensiv lill-klijenti tagħna. It-Taqsima tikkonsisti fi 8 kliniċi separati li minnhom 5 unitajiet jaqdu għal pazjenti mobbli jew semi-mobbli u 3 unitajiet għal pazjenti marbuta mas-siġġu tar-roti li ma jistgħux jiġu ttrasferiti fuq is-siġġu dentali. It-Taqsima tat-Tagħlim hija mgħammra b’magna tar-raġġi X intra-orali kompletament funzjonali u laboratorju dentali jipprovdi appoġġ u proteżi għall-benefiċċju tar-residenti f’SVP-LTC.​