Servizzi Farmaċewtiċi

Servizz farmaċewtiku intern huwa disponibbli. Persuni anzjani residenti f’San Vincent de Paul jingħataw medikazzjoni b’xejn kontra eżami mediku u riċetta.

Servizz ta’ fiżjoterapija

Dan id-dipartiment għandu l-għan li jipprovdi l-aħjar servizzi ta’ fiżjoterapija possibbli għar-Residenza San Vinċenz de Paul billi’ joffri valutazzjonijiet tal-pazjent, ippjanar tat-trattament u provvista ta’ servizz f’ambjent ta’ tim inter-professjonali. Skrining perjodiku ta’ Residenti / Pazjenti f’Setturi ta’ Kura Residenzjali biex tkun żgurata kopertura sħiħa tal-provvediment ta’ Kura ta’ Fiżjoterapija